Harmen Meijerink is gespecialiseerd advocaat in uitsluitend huur- en VVE-geschillen. Hij is lid van de Vereniging Huurrechtadvocaten (VHA) en staat ingeschreven in het specialisatieregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het gaat met name om:

Huurgeschillen

Beëindiging huur


Dringend Eigen Gebruik

Renovatie

Huurprijsgeschillen

Isolatieproblematiek


Achterstallig onderhoud

Onderhuur

Woon- en bedrijfsruimte

VVE-geschillen

Aanvechten besluiten VVE

Kostenverdeling

Geschillenbeslechting

Onderhoud en renovatie

Onderhuur

Airbnb