Harmen Meijerink is gespecialiseerd advocaat in uitsluitend huur- en VVE-geschillen. Hij is lid van de Vereniging Huurrechtadvocaten (VHA) en staat ingeschreven in het specialisatieregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het gaat met name om:

Huurgeschillen

Beëindiging huur


Dringend Eigen Gebruik

Renovatie

Huurprijsgeschillen

Isolatieproblematiek


Achterstallig onderhoud

Onderhuur

Woon- en bedrijfsruimte

VVE-geschillen

Aanvechten besluiten VVE

Kostenverdeling

Geschillenbeslechting

Onderhoud en renovatie

Onderhuur

Airbnb

logo 2.0.png

Keizersgracht 62 

1015 CS Amsterdam

06 3975 1482 

020 520 79 34

hm@meijerinkadvocaat.nl

Ik ben telefonisch moeilijk bereikbaar. Als u mij mailt probeer ik dezelfde (werk-)dag te antwoorden.

T

F

E

© 2019 / Meijerink Advocaat / KvK Nr: 74408615