Harmen Meijerink is gespecialiseerd advocaat in uitsluitend huurgeschillen. Hij is lid van de Vereniging Huurrechtadvocaten (VHA) en staat ingeschreven in het specialisatieregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het gaat met name om het woonruimterecht, zoals:

Beëindiging huur


Dringend Eigen Gebruik

Renovatie

Huurprijsgeschillen

Isolatieproblematiek


Achterstallig onderhoud

Medehuur

Huur na overlijden