top of page

Adres


Meijerink Advocaat
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam

T. 06 3975 1482   
F. 020 520 7934
E. hm@meijerinkadvocaat.nl

Klachtenregeling
 

Indien u een klacht heeft wordt u verzocht dit mondeling of schriftelijk te melden. U kunt ook mailen met de
klachtenfunctionaris, advocaat mr. W.P.C. de Vries (w.devries@hvh-advocaten.nl).


Als u dat niet wilt, of als dat niets heeft uitgehaald, dan is er ook de algemene klachtenregeling op grond waarvan u
zich kunt wenden tot de Deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam. U kunt contact opnemen met de:


Orde van Advocaten
Postbus 57590
1040 BL Amsterdam


internet: www.advocatenorde-amsterdam.nl

bottom of page